Wij delen kennis.

Met én van elkaar leren! Onze kennis van het verduurzamen van historische gebouwen en gebieden is verzameld op één centraal platform.

We bieden diverse tools en organiseren lezingen, trainingen en events. Rond het platform is een actieve community ontstaan van meer dan 50 gemeenten, drie provincies en tientallen kennisinstellingen en belangenorganisaties. Zij kunnen hiermee hun informatie breed verspreiden richting historische pandeigenaren.

Image

Kennisdatabase

Eén database met onze kennis en ervaring van het verduurzamen van historische panden.

Image

De Groene Menukaart

Ontdek welke maatregelen geschikt zijn voor het verduurzamen van jouw pand.

Image

Duurzaam Monument

Gratis online adviestool voor het verduurzamen van monumentale panden.

Image

Duurzaamheid & Ruimte

Inzicht in de kansen, kosten en aandachtspunten voor het verduurzamen van de omgeving.

'De Groene Grachten is de eerste stap op weg naar duurzame historische gebouwen in Nederland. Juist deze panden - die in zekere zin heel duurzaam zijn, omdat ze vaak al eeuwen bestaan - moeten ook mee met de tijd.'

- Jacqueline Cramer, strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute

Onze producten.

Kennisdatabase

Voor professionals

Onze kennis en ervaringen komt samen in een centrale kennisbank. De database vormt een betrouwbare en onafhankelijke basis waar vandaan wij, via tools en platforms, informatie over verduurzaming van historische gebouwen ontsluiten voor monumenteigenaren, erfgoed professionals, ambtenaren en vele anderen.

De database bevat:

 • 250+ Gevalideerde maatregelen
 • 200+ Voordelen 
 • 300+ aandachtspunten
 • 400+ Foto’s en illustraties
 • Kosten kentallen per maatregel
 • Besparingstools
 • Wet en regelgeving per aangesloten gemeente
 • Subsidies en financiering per aangesloten gemeente
Image

tool

Zelfscan Duurzaam Monument

Voor woningeigenaren

Met de Zelfscan Duurzaam Monument geven we inzicht in de duurzame maatregelen voor monumenten en hoe eigenaren deze kunnen financieren. Zo helpen we monumenteigenaren op weg richting een duurzaam advies en de uitvoering. De Zelfscan Duurzaam Monument onderscheidt zich van andere online adviestools doordat de tool zich specifiek richt op de monumenteigenaar, die vaak niet geholpen is met de standaard adviesmodules. Door de Zelfscan Duurzaam Monument te doen ziet de monumenteneigenaar dat er duurzame mogelijkheden zijn, dat deze lonen en gefinancierd kunnen worden met voordelige regelingen.

De voordelen:

 • Toegankelijke en eenvoudige manier voor monumenteigenaren om te filteren welke maatregelen mogelijk passen bij hun situatie en woning.
 • Stimuleert monumenteneigenaren een DuMo advies aan te vragen op monumenten.nl.
 • Verwijst na afronding bezoekers naar De Groene Menukaart van uw gemeente voor informatie over maatregelen, vergunningen en subsidies.
 • Jaarlijks ontvangt u een rapportage van de data. Dit rapport geeft u onder andere inzicht in de uitgevoerde maatregelen en interesses van monumenteigenaren in Nederland en uw gemeente.
Image

De Zelfscan is eind 2020 ontwikkeld en gelanceerd in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds en heeft een plek op de website monumenten.nl en hetplatform van De Groene Menukaart.

Tool

Duurzaam monument

Voor professionals en overheden

Om de gezamenlijke doelstelling van 40% CO₂-reductie in 2030 en 60% in 2040 over de gehele monumentenvoorraad te realiseren, is schaal nodig. Met de Adviestool Duurzaam Monument kunnen adviezen sneller én meer doelgericht worden opgesteld. Ook andere erfgoedexperts krijgen met deze tool toegang tot onze kennisdatabase en kunnen energiescans uitvoeren.

De voordelen:

 • De adviseur kan putten uit kennis over maatregelen, kosten, terugverdientijden, voordelen aandachtspunten, subsidies en regelgeving.
 • Iedere bevinding op locatie kan uitgebreid geadministreerd worden met foto’s, notities eigenschappen en kenmerken. Zo kunnen bijv. bouwdelen, waardevolle elementen en installaties uitgebreid in kaart worden gebracht.
 • De bevindingen worden met de rapportage module eenvoudig verwerkt tot een rapport. Hierin heeft de adviseur de mogelijkheid om de maatregelen uit de database in te laden om zo tot een passend advies te komen.
 • Doordat de adviestool door meerdere erfgoed professionals wordt gebruikt delen we kennis en ervaring, wordt de database verrijkt en wordt jouw gemeentelijke informatie voor een breed publiek ontsloten.
Image

Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met Monumentenwachters in Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland. Inmiddels voeren de Monumentenwachters van 11 provincies ook energiescans met deze tool uit.

Toolbox

Duurzame ruimte

Voor overheden

De Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke Kwaliteit is samengesteld met beleidsinstrumenten die duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke ordening integreren. Voor én door gemeenten. 

De voordelen:

 • Informatie over maatregelen, kosten, terugverdientijden, voordelen aandachtspunten, subsidies en regelgeving.
 • Bevindingen kunnen worden uitgewerkt met foto’s, notities eigenschappen en kenmerken. Zo kunnen bijvoorbeeld bouwdelen, waardevolle elementen en installaties uitgebreid in kaart worden gebracht.
 • Bevindingen worden eenvoudig verwerkt tot een rapport.
 • Doordat de adviestool door meerdere erfgoed professionals wordt gebruikt delen we kennis en ervaring, wordt de database verrijkt en wordt de gemeentelijke informatie voor een breed publiek ontsloten.
Image

De ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit’ is een samenwerking van De Groene Grachten, Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-Holland en de gemeente Waterland. De ontwikkeling is medemogelijk gemaakt door de VNG Innovatieve aanpakken, provincie Noord-Holland en diverse gemeenten.

Laatste projecten

Wil je meer weten?

Stel een vraag of stuur een bericht via onderstaand formulier. Hierna nemen we persoonlijk contact met je op.
Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldig

Je kunt rekenen op:

Advies op maat
Geen standaard antwoord.
360 view
Technisch, fiscaal & juridisch.
Praktische aanpak
Realistisch en budgetbewust.
Allround expertise
Op kleine en grote schaal.

Contact

Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam

020 - 210 14 46
info@degroenegrachten.nl 

Inspiratie in je mailbox?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, andere cookies helpen ons om de website en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.