Er is er een jarig! Een jaar geleden lanceerden we samen met het Nationaal Restauratiefonds de Zelfscan voor het verduurzamen van monumentale woonhuizen. Sindsdien hebben meer dan 7.000 monumenteigenaren de duurzame kansen voor hun woning in kaart gebracht met de tool. Met dit schaalbare digitale initiatief geven we inzicht in de duurzame kansen voor monumenten en hoe je deze kunt financieren. Zo helpen we monumenteigenaren op weg richting een duurzaam advies en de uitvoering.

Veel monumenteigenaren hebben behoefte aan informatie over wat er kan en mag rondom verduurzaming. Dat verklaart waarom de scan in één jaar al meer dan 7.000 keer is gebruikt. Monumenteneigenaren beantwoorden tijdens de scan vragen over het energieverbruik, de monumentale status, woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. Op basis van de antwoorden worden relevante duurzame maatregelen financieringen en subsidies getoond. De online tool is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen. De uitkomsten worden gedownload in een rapport, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen, zoals een Duurzaam Monumentenadvies.

De Zelfscan Duurzaam Monument onderscheidt zich van andere online adviestools doordat het zich specifiek richt op de monumenteigenaar, die vaak niet geholpen is met de standaard adviesmodules. Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen maar niet weten waar te beginnen. De stap naar een duurzaam betaald advies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan Duurzaam Monument te doen ziet de monumenteneigenaar dat er duurzame mogelijkheden zijn, dat deze lonen en gefinancierd kunnen worden met voordelige regelingen.

De scan is gratis en beschikbaar voor elke monumenteigenaar via: www.monumenten.nl/zelfscan & www.degroenemenukaart.nl/zelfscan

Recente berichten