Algemene Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden & AVG

Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan. Tevens treft u aan hoe wij onze werkzaamheden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitvoeren.

Algemene voorwaarden

Lees hier onze Algemene Voorwaarden.  

Protocol gegevensbescherming

In het protocol wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan in relatie tot de opdrachten die wij uitvoeren.