ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden. Omdat wij het belangrijk vinden hier zorgvuldig mee om te gaan, leest u op deze pagina hoe wij geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen.

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn geüpdatet en hieraan is een hoofdstuk gegevensbescherming toegevoegd, waarin onder andere de doelen, de looptijd, en uw rechten worden beschreven.  

Protocol gegevensbescherming

In het protocol wordt uitgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan in relatie tot de opdrachten die wij uitvoeren.