De gemeente Waterland kenmerkt zich door een groot aantal prachtige monumenten. Op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie is er juist voor deze monumenten nog een grote slag te slaan. Daarom gaat de gemeente Waterland samen met De Groene Grachten, Bureau MVO en het Duurzaam Bouwloket, de komende maanden van start met een uniek project, waarin de verduurzaming van monumentale panden centraal staat. In dit regionale project worden twee panden uit de gemeente Waterland gekozen waarvoor een verduurzamingsadvies op maat wordt opgesteld. Ook wordt ‘De Groene Menukaart’ ontwikkeld, een online tool die monumenteigenaren helpt bij het verduurzamen van hun pand. Monumenteigenaren kunnen zich nog tot 12 december 2016 aanmelden om mee te dingen naar een gratis verduurzamingsadvies.

Project duurzame monumenten
Als monumenteneigenaar staat u voor een uitdaging: hoe verlaagt u de energierekening en/of verbetert u het comfort, met respect voor uw monumentale pand? Wij hopen u daarmee op weg te kunnen helpen. De gemeente Waterland is samen met De Groene Grachten, Bureau MVO en het Duurzaam Bouwloket gestart met een project voor het verduurzamen van het particulier monumentenbezit binnen de gemeente Waterland. Een monument verduurzamen vergt maatwerk. Wij gaan deze uitdaging graag met u aan zodat onze monumenten een duurzame toekomst krijgen waarbij de historische waarden behouden blijven.

Uw pand verduurzamen
Heeft u ook de ambitie om uw monumentale pand te verduurzamen? Dan kunt u nu kans maken op een gratis duurzaamheidsadvies op maat voor uw pand. Dit kan door vóór 12 december 2016 een e-mail te sturen naar R.Kwant@waterland.nl met uw adres en een korte omschrijving van de ambitie en wensen voor uw pand. Er zijn slechts twee voorwaarden om mee te kunnen doen:

  • U bent (particulier) eigenaar van een monument;
  • U heeft de ambitie om uw monumentale pand  te verduurzamen.

Wij selecteren uit de aanmeldingen twee kandidaten, waarvoor wij begin 2017 een advies op maat opstellen. De selectie vindt plaats op basis van de volgende criteria:

  • één stenen pand;
  • één houten pand;
  • de monumenten bevinden zich in verschillende kernen binnen de gemeente.  

Wat u verder kunt verwachten
De twee geselecteerde panden krijgen een duurzaamheidsadvies op maat. Deze adviezen vormen de basis voor ‘De Groene Menukaart’ van Waterland. De Groene Menukaart is een online platform waarop u eenvoudig inspiratie op kunt doen over alle mogelijkheden om uw pand met respect voor de historische waarden te verduurzamen. De resultaten van de onderzoeken en de lancering van de Groene Menukaart willen wij graag met u delen. Hiervoor organiseren wij medio 2017 een informatieavond. Uiteraard wordt u daar te zijner tijd voor uitgenodigd.

Vragen?
Wij hopen samen met u aan de slag te gaan om de duurzame kansen voor monumenten in de gemeente Waterland te benutten. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ruud Kwant, bereikbaar via (0299) 658 694 of R.Kwant@waterland.nl.

Meer over dit unieke project
Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van de 94 aanpakken die landelijk werden ingediend, zijn er 37 gehonoreerd, waarvan twee in de regio Zaanstreek-Waterland. De Waterlandse aanpak is uniek, omdat wordt gezocht naar oplossingen voor de verduurzaming van particulier monumentenbezit.

Wethouder Laura Bromet: “Monumenten zijn van groot belang voor de kwaliteit en identiteit van de gebouwde omgeving, bestaan veelal al eeuwen en zijn in dat opzicht duurzaam in zichzelf. Er bestaan veel verschillende soorten monumenten die elk hun eigen (historische) kenmerken en uitdagingen kennen. Het vinden van duurzaamheidsoplossingen voor monumenten is maatwerk. Dat is ook het unieke doel van dit project, dat er dankzij deze subsidie onderzoek gedaan kan worden naar oplossingen die ook voor andere monumenteneigenaren in de regio geschikt zijn.”

Omdat zich binnen de gemeente Waterland veruit het grootst aantal monumenten bevindt van de regio Zaanstreek-Waterland, wordt het regionale project hier opgestart. In deze eerste fase worden kanssrijke panden geselecteerd om de verduurzamingsconcepten te ontwikkelen. Deze resultaten worden gebruikt als voorbeeld voor de rest van de regio. De ervaringen en resultaten van de deelnemende monumenteigenaren worden gedeeld via (online) media en via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket, waar monumenteigenaren ook met uiteenlopende vragen terecht kunnen. Begin 2017 wordt ‘De Groene Menukaart’ gelanceerd: een online platform waarop monumenteneigenaren en geïnteresseerden eenvoudig inspiratie op kunnen doen over alle mogelijkheden om historische panden te verduurzamen.

 

Recente berichten