Wie heeft de meest innovatieve oplossing voor zontechnologie op het dak van Pakhuis de Zwijger? Vanavond kiest een vakjury uit drie finalisten de winnaar van de prijsvraag ‘Zon op de Zwijger’. De prijsvraag is uitgeschreven door De Groene Grachten, Stadsherstel en de gemeente Amsterdam. Doel is om te komen tot een oplossing voor Pakhuis de Zwijger die recht doet aan het monumentale karakter van het pand. Daarbij wordt de markt geprikkeld om met ideeën te komen die ook toepasbaar zijn op andere monumentale panden in Nederland.

De belangstelling vanuit de markt was overweldigend. Uiteindelijk hebben 15 partijen een inzending ingediend. De drie finalisten strijden op dinsdagavond door middel van pitches om de eerste plaats. De vakjury maakt aan het eind van de avond haar beslissing bekend. Hoewel er maar een de winnaar kan zijn, zullen alle inzendingen van de prijsvraag deze avond in het zonnetje worden gezet. Alle ontwerpen zijn vanaf 3 december te zien op de website van De Groene Grachten. Op twitter is alvast een sneak peek te vinden van de ontwerpen die meedingen naar de winst.

Kansen benutten

Amsterdam heeft ruim 12 vierkante kilometer aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen, waterberging, groene daken, et cetera. Een deel daarvan is echter ‘monumentaal’ of beschermd stadsgezicht. Hoe kun je de historische waarde van die panden behouden en toch het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken? Met de oplossingen die voortkomen uit de prijsvraag, kan worden geleerd hoe je nieuwe zonnetechnologie kunt toepassen op een monumentaal dak, daar waar dat met conventionele panelen niet haalbaar is. De prijsvraag vergroot tevens de technische kennis bij overheid en markt ten aanzien van de nieuwste mogelijkheden van zonne-energie. Bovendien ontstaat meer inzicht in de vraag of het huidige welstandskader nog aansluit bij de huidige stand van techniek in de zonnesector.

Betrokken partijen

De Groene Grachten is projecttrekker van Zon op de Zwijger. De gemeente Amsterdam is als adviseur bij dit project betrokken. Stadsherstel, de eigenaar van het pakhuis, neemt de uiteindelijke installatie van het innovatieve zonnesysteem voor haar rekening. De prijs is bovendien onderdeel van het project ‘Amsterdam Rooftop Solutions’. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen van de marktpartijen:

  • Maurits Groen – voorzitter Stichting De Groene Grachten
  • Egbert Fransen – directeur Pakhuis de Zwijger
  • Karin Westerink – hoofd Monumenten van Bureau Monumenten & Archeologie
  • Cees Groot – zon-expert
  • Wim Sinke – hoogleraar, ECN, zon expert
  • Tjeerd Stam – hoofd programmabureau Klimaat en Energie
  • Jaap Hulscher – adjunct-directeur Stadsherstel Amsterdam

Locatie en tijdstip

  • 2 december 2014 – 20.00-22.00 uur
  • Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
  • Aanmelden kan via deze link
Recente berichten