Op donderdag 6 juni 2019 organiseren wij in de Centrale Markthal van Amsterdam het jaarlijkse Duurzaam Erfgoed Congres. Bent u erbij?

Waar de Gouden Eeuw draaide op de energie uit hout, turf en windmolens, en de IJzeren eeuw op kolen en olie, staan we nu aan het begin van een nieuwe energietransitie. Het klimaatakkoord is gepresenteerd, de Groene Eeuw is aangebroken. De erfgoedsector levert ook een bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat betekent verduurzamen voor onze sector concreet? Hoe zetten we stappen zodat we de doelen gaan halen? Op welke manier verbinden we duurzaamheid met de kwaliteit van onze monumenten, cultuurlandschappen en archeologische bodemschatten? Kortom, er is veel te bespreken. Tijd voor het Duurzaam Erfgoed Congres 2019!

Programma
De Groene Eeuw betekent groots denken, maar klein (en groot) doen. In de voormalige Centrale Markthal – ooit bedoeld voor de handel in groente en fruit, tegenwoordig in eigendom van BOEi -, organiseren wij dit congres over toekomstgericht verduurzamen, met onder andere:

  • College Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft;
  • 12 breakout sessies over archeologie, landschap, monumenten, innovatieve oplossingen en voorbeeldprojecten;
  • De Stadsastronauten: ‘Doe-het-zelf ruimtevaarders’ op zoek naar het allergrootste in het allerkleinste. Ideaal en werkelijkheid samengebracht in een voorzichtig pleidooi voor meer geloof in de toekomst. Voor onszelf maar vooral voor wie er nog komen.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor alle partijen betrokken bij het verduurzamen van erfgoed: overheden, architecten, erfgoed professionals, ontwikkelaars, investeerders, uitvoerders, innovators en onderzoekers. Wissel kennis uit, raak geïnspireerd en versterk uw netwerk.

Dit congres organiseren wij samen met de provincie Noord-Holland, BOEi en Steunpunt Monumenten en Archeologie.

Recente berichten