Het Nationaal Groenfonds heeft deze week Suze Gehem verwelkomd als bestuurslid. Zij werd door de oprichters van het Groenfonds, het ministerie van LNV en de gezamenlijke provincies, benoemd en heeft deze bestuursfunctie met veel trots aanvaard. Zij volgt hiermee Jolande Sap op, die eerder dit jaar aftrad.

Het Nationaal Groenfonds zet zich in voor een groenere Nederland, door het financieren van projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Zoals de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving. Het fonds verbindt ecologie en economie op een vernieuwende manier. Vorig jaar bedroeg de financieringsportefeuille van het Nationaal Groenfonds 560 miljoen euro.

Door het verduurzamen van gebouwen en gebieden heeft Suze Gehem veel inhoudelijke vakkennis en ervaring op het gebied van verduurzaming, energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulariteit en het terugbrengen van biodiversiteit in de stad. Deze brede kennis zal zij op haar eigen gedreven manier inzetten om een kwalitatieve bijdrage aan het bestuur van het Nationaal Groenfonds te leveren.

Suze Gehem vormt samen met Cees Veerman, Liesbeth Spies, Marie-Renée Bakker, Johan de Leeuw en Ewoud Goudswaard het bestuur van het Nationaal Groenfonds.

Groene duizendpoot Suze Gehem bestuurslid Nationaal Groenfonds – Nationaal Groenfonds

Recente berichten