Samen met de Provincie Noord-Holland en Stichting Liniebreed Ondernemen gaan wij ons de komende maanden buigen over 3 forten in de Stelling van Amsterdam. Samen werken we aan een duurzaam pakket voor de Genieloods op Fort aan den Ham (Stadsherstel), Fort bij Abcoude (Natuurmonumenten) en Fort bij Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), zodat we een aanpak ontwikkelen voor alle andere forten.

Onlangs is het project Groene Forten gehonoreerd door de provincie Noord-Holland. In dit project werken Stichting Liniebreed Ondernemen en De Groene Grachten samen om kennis te verzamelen t.a.v. verduurzaming van forten en het ontwikkelen van een maatregelenpakket met besparingsanalyses. Zowel een aantrekkelijk verblijfsklimaat als een financieel gunstige exploitatie zijn goede redenen voor de eigenaren en huurders om te verduurzamen. De energierekening wordt verminderd en het comfort wordt verhoogd. ‘De Groene Forten’ zal een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op drie forten uit de Stelling van Amsterdam, namelijk de Genieloods op Fort aan den Ham (Stadsherstel), Fort bij Abcoude (Natuurmonumenten) en Fort bij Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer). Deze 3 locaties krijgen een duurzaamheidsplan op maat met o.a. een overzicht aan duurzame mogelijkheden, een indicatie van investeringskosten en energiebesparing, een overzicht van benodigde vergunningen en mogelijke financiële regelingen. Doel is om hier een meer generieke aanpak aan te onttrekken over hoe je een fort nu op een duurzame wijze herbestemt. Het eindresultaat zal op een toegankelijke manier gecommuniceerd te worden.

 

Recente berichten