ROOFTOP REVOLUTION

UIT JE DAK MET EEN GROEN DAK

Rooftop Revolution is hét crowdfunding en crowdsourcing platform voor groene daken. We helpen je om een prachtige daktuin aan te leggen in jouw buurt. Als initiatiefnemer kun je via het platform direct een eigen dakproject starten. Nodig vervolgens iedereen uit om bij te dragen aan de daktuin. Rooftop Revolution biedt je een online toolbox, die je meteen op weg helpt. Meld je project nu aan en wie weet maak jij kans op exclusieve begeleiding bij het realiseren van jouw daktuin.

HET NIEUWE PLATFORM IS NU LIVE

Foto: Dakdokters

Foto: GrownDownTown

Beeld: Alice Wielinga

Foto: Rooftop Festival

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

WAAROM GROENE DAKEN?

Alleen al in Amsterdam is 12km2 plat dak. Dit is ruim 25 keer het oppervlak van het Vondelpark. Nog geen 1% van deze daken is nu groen. Rooftop Revolution wil al deze daken groen maken. En steeds meer partijen zien in dat natuur en stad heel goed samen gaan. Er zijn heel veel voordelen van groene daken. Ze maken onze stad een heerlijke plek om in te wonen en werken. Het zorgt voor verkoeling en meer biodiversiteit. Het groen houdt regenwater vast waardoor de schade bij hevige regenbuien afneemt. De levensduur van het dak verdubbelt door de bescherming tegen UV, hagel en temperatuurverschillen, wat ook zorgt voor lagere onderhoudskosten. Door groen neemt je energiegebruik af, de besparing op koeling kan tijdens hete zomerdagen oplopen tot wel 25%. Ook de vastgoedwaarde stijgt door meer groen in de buurt. Groen zuivert de lucht en dempt geluid. Planten en bloemen geven een positieve impuls aan de leefkwaliteit van een buurt. Ze zorgen voor een betere gezondheid, nodigen uit tot beweging, en leiden tot verhoogde vitaliteit van de stedelingen. En niet in de laatste plaats, groen is gewoon mooi om te zien.

DE DROOM

Wij hebben een ambitieuze droom geformuleerd: het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden, middenin Nederlandse steden. Deze natuurgebieden liggen verspreid over verschillende daken, waarbij de inheemse rode lijst flora en fauna wordt beschermd en gestimuleerd. We starten in Amsterdam, met 5 hectaren (50.000 m2) in de komende drie jaar. Hiermee brengen we een stuk verdwenen natuur terug in de stad, waar veel mensen vervolgens van kunnen genieten. Vervolgens gaan we stedelijke natuurgebieden in heel Nederland mogelijk maken.

WAT VOOR GROENE DAKEN?

Als we onze daken willen inzetten om de stad groener en gezonder te maken, dan zullen we de focus moeten verleggen van schaamgroen naar hoogwaardige daknatuur. Dit kan allerlei vormen aannemen, van landschappen, gewassen, bloemen, eetbare daken en daktuinen tot zelfs dakbomen. Hoogwaardig, zichtbaar groen verhoogt de leefkwaliteit in de stad.

DAKBOSWACHTERS GEZOCHT

Is er een lelijk dak in jouw buurt? Doe dan mee met de Rooftop Revolution. Wij helpen je om levenloze daken om te toveren in prachtige daknatuur.

DAKBOSWACHTER WORDEN OF EEN GROEN DAK?

PARTNERS ROOFTOP REVOLUTION