GREEN LIGHT DISTRICT

HET GROENE HART VAN DE STAD

De oude binnenstad, beter bekend als het Wallengebied, is het oudste stukje Amsterdam en een van de drukstbezochte plekken van ons land. Een gebied met veel monumenten, prachtige grachten en pittoreske straatjes en stegen. Maar ook een gebied waar de druk op de openbare ruimte en de leefomgeving van de bewoners enorm is. Met het project Green Light District willen wij samen met de hele buurt en partners het gebied op een innovatieve, gebiedsgerichte manier verduurzamen en toekomstklaar maken.

IN DE ZOMER GAAT ONS PLATFORM LIVE

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

WAAROM HET CENTRUM?

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Amsterdam. Niet wachten tot de warmtenetten via de randen de stad zullen voorzien van warmte. Juist beginnen met de grootste uitdagingen in de monumentale binnenstad. Het Green Light District als groen hart van de stad, waar we met elkaar een slimme route uitstippelen naar een duurzame en toekomstbestendige stad, met behoud van monumentale waarden. “Want als verduurzamen hier kan, dan kan het overal!”, aldus Wubbo Ockels.

DE DROOM

Om van Red Light District naar Green Light District te gaan, beginnen we vanaf de zomer 2019 met vier trajecten:

  • Gebiedsactivatie, participatie en ruimte voor experimenten en bottom-up-initiatieven.
  • Alle panden in het gebied het perspectief geven op verduurzaming en aardgasvrij-ready.
  • Het totale energiegebruik van het gebied wordt zo veel mogelijk lokaal en duurzaam opgewekt. De overige energie op duurzame wijze opgewekt en ingekocht.
  • Terugbrengen van groen en biodiversiteit.

En deze vier ambities zijn natuurlijk pas het begin!

HEEFT U EEN
GEWELDIG GREEN LIGHT DISTRICT IDEE?

Stuur je plan in voor een leefbare binnenstad of voor het versterken van de verbinding tussen buurtgenoten, en bepaal waar het geld naar toe gaat.

VAN “RED LIGHT DISTRICT” NAAR “GREEN LIGHT DISTRICT”!

PARTNERS