De nieuwe tenderronde van het Duurzaamheidsfonds Amsterdam is open. Tot 1 mei kunnen grote, duurzame projecten zich hiervoor aanmelden.

Het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam verstrekt leningen tegen 2% voor de realisatie van duurzame Amsterdamse projecten. Er is € 49,5 miljoen beschikbaar. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het fonds: bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het Duurzaamheidsfonds financiert projecten die bijdragen aan CO2 reductie. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, LED verlichting en WKO installaties.

Op dit moment staat binnen het Duurzaamheidsfonds de tenderronde voor grote projecten open. Tot en met 1 mei kunnen Amsterdamse duurzaamheidsprojecten bij het fonds een lening aanvragen van € 200.000 tot € 500.000.  Verder geldt voor kleinere projecten (€ 10.000 – € 200.000) dat gedurende het hele jaar doorlopend een aanvraag ingediend kan worden.

Belangrijkste voorwaarden die het Duurzaamheidsfonds stelt:

  • rente 2%, rentekorting van 0,5% bij co-financiering
  • looptijd lening maximaal vijftien jaar
  • leenbedrag: minimaal € 10.000 maximaal € 500.000
  • project leidt tot directe CO2 reductie
  • sluitende business case
  • alleen projectfinanciering, geen (algemene) bedrijfsfinanciering

Aanvragen van een lening kan direct via www.amsterdam.nl/duurzaamheidsfonds. Ook staan op de site de procedure en voorwaarden toegelicht.

Recente berichten