Op 14 juni 2018 organiseert de Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. de eerste Nationale Duurzaamheidsdag voor Studentenverenigingen. Doel van de dag is kennis onder studenten uit te wisselen en elkaar uit te dagen duurzame stappen te zetten. Zo krijgen de verenigingen handvatten om de opgedane kennis te implementeren. Alle aanwezigen tekenen morgen bovendien een intentieverklaring, waarin zij verklaren duurzaamheid actief op te pakken binnen hun eigen vereniging. Het convenant vertegenwoordigt hiermee een ruime 15.000 studenten uit heel Nederland.

Op de duurzaamheidsdag spreken De Groene Grachten, Dutch Green Building Council en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de noodzaak en mogelijkheden van verduurzaming. L.A.N.X. vormt een prachtig voorbeeld en stapte in mei vorig jaar zelf af van het aardgas, waarmee 36.000m3 gas per jaar wordt bespaard (lees hier meer). ‘’De kennis die wij hebben opgedaan tijdens de verbouwing en transitie naar groene energie is ontzettend waardevol en de moeite waard om te delen met de rest’’. Stelt Jeroen Rijssenbeek, Praeses van L.A.N.X.

De Groene Grachten ondersteunt inmiddels studentenverenigingen door het hele land. “Ik vind het fantastisch dat zo veel verenigingen de handen ineen slaan, het voortouw nemen en landelijk schaal willen maken. De spin-off is veel groter dan alleen de verduurzaming van de studentenverenigingen, maar bereikt 15.000+ studenten.”, aldus Suze Gehem, directeur van De Groene Grachten. De gezamenlijke ambitie wordt in een intentieverklaring vastgelegd die tientallen studentenverenigingen morgen ondertekenen. “Er komt een projectgroep die hier landelijk mee aan de slag gaat. Er moet een nulmeting komen, waarin de stand van zaken van alle verenigingen in kaart worden gebracht. Ook wordt er een competitie element aan toegevoegd en kennis gedeeld. Vele verenigingen kampen immers met vergelijkbare uitdagingen.” Aldus Jeroen Rijssenbeek.

De Groene Grachten ondersteunt op dit moment studentenverenigingen uit Utrecht, Groningen, Leiden en Delft en Amsterdam in hun duurzame ambities.

 

 

 

 

Recente berichten