De recent overleden astronaut Wubbo Ockels zei zelf altijd dat zijn werkelijke missie op aarde lag: “We zijn allemaal astronaut van ruimteschip aarde. De enige toekomst is een duurzame toekomst”. Zijn visionaire projecten zoals de Superbus, de Nuna en De Groene Grachten inspireerden en brachten technologische doorbraken. Met zijn ‘statement voor de mensheid’ riep hij op tot ‘een duurzame mensheid’. Zijn werk was onmisbaar voor een duurzame toekomst, maar zijn missie is nog niet afgerond. Daarom lanceerde zijn achterban vandaag in Amsterdam officieel ‘Project Ockels’.

Wubbo Ockels zette in zijn projecten altijd de innovatieve kracht van de nieuwe generatie in. Dit deed hij door hen zelf aan het roer te zetten. “Die combinatie bracht ons altijd succes”, aldus Marlies Hak, teamleider van de zonneauto Nuna 7 van de TU Delft. Maurits Groen, duurzaam ondernemer en vriend van Wubbo: “Het onmogelijke opzoeken en ‘gewoon’ doen door een aansprekend project op te tuigen. Dat was typisch voor Wubbo’s werkwijze. De media wist hij dan goed te gebruiken. Door veel samenwerken met jongeren en bedrijven lukte het schijnbaar onmogelijke dan altijd tóch”.

Zijn jonge achterban vond dat zijn missie voortgezet moest worden en doopte dit toepasselijk ‘Project Ockels’. Uit vele bedrijven, kennisinstellingen en de top van duurzaam Nederland is een eerste groep geselecteerd die een grote missie aandurft. In Project Ockels ontwikkelen zij, geïnspireerd door Wubbo’s aanpak voor baanbrekende projecten, nieuwe manieren waarmee alle gebouwen in Nederland verduurzaamd moeten kunnen worden.

Project Ockels staat daarmee meteen voor een grote opgave. Zo zijn er alleen al 1,5 miljoen vooroorlogse woningen met grote uitdagingen om meer energie te besparen en daarna zoveel mogelijk zelf duurzaam op te wekken. Landelijk telt het totaal aantal gebouwen zelf 7,5 miljoen. Een uitdaging waar de overheid eveneens al jaren mee worstelt. Project Ockels kan dan ook steunen op een Green Deal met minister Blok en minister Kamp. “Er is behoefte aan dat soort projecten. Om van te leren en om de grens van het mogelijke mee op te blijven schuiven. Alleen met lef en visie kunnen we die ommezwaai maken naar een circulaire economie”, aldus Minnesma, directeur van Urgenda en net als Ockels al jaren één van de aanvoerders van duurzaam Nederland.

Marjan Minnesma gaf vandaag daarom ook zelf tijdens de eerste ‘Green Masterclass’ op een groen dak van Conscious Hotels het officiële startsein voor Project Ockels. Een grote groep studenten, young professionals en experts van aangesloten partners zoals Royal HaskoningDHV werkte tijdens de Green Masterclass direct het eerste project uit: een duurzaam hotelketenconcept voor het Amsterdamse Conscious Hotels.

Recente berichten