Vier Amsterdamse koplopers op het gebied van duurzaamheid, Gemeente Amsterdam, ARTIS, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en het OLVG locatie Oost onder begeleiding van De Groene Grachten, hebben een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk opwekken en uitwisselen van hun energie. De partijen hebben hoge duurzame ambities en zien het bundelen van krachten als de manier om op grote schaal bij te dragen aan de energietransitie in de buurt. De mogelijke impact is enorm. Het gaat om de verduurzaming van 60 gebouwen, waar op dit moment jaarlijks zo’n 120.000 Gigajoule (GJ) aan warmte wordt verbruikt. Dit staat gelijk aan het verwarmen van zo’n 3.800 Amsterdamse monumentale appartementen.

Kracht van het samenwerken

Het gaat om het terrein van ARTIS, twee kantoorpanden van het Gemeentelijk Vastgoed, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het OLVG locatie Oost.

Wethouder Marieke van Doorninck: “Het verduurzamen van de stad kan en wil de gemeente niet alleen doen. Daarom ben ik blij om te zien dat deze partijen samen met de gemeente aan de slag gaan om te zoeken naar innovatieve manieren om energie op te wekken en te delen. Het afgelopen jaar hebben  de partijen onder leiding van De Groene Grachten een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit project. Het komende jaar gaan we benutten om te onderzoeken of we hier gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld geothermie of aquathermie als warmtebron voor de grotendeels monumentale panden. ”

Amsterdam aardgasvrij in 2040 begint nu

De vier partijen willen in de komende 10 jaar overstappen op duurzame energiebronnen. Zo is er bekeken welke bronnen er zoal beschikbaar zijn in de buurt. “Energie kan uit de bodem, lucht, wind, zon of water komen. De omgeving heeft heel veel potentie. Waternet heeft berekend dat we de energie bijvoorbeeld uit de omliggende grachten kunnen halen, of uit het riool. Dit is alleen nog nooit gedaan op deze schaal, op zo’n unieke plek. Maar als het hier kan, dan kan het overal!”, aldus Suze Gehem, directeur van De Groene Grachten. In het komende jaar wordt de haalbaarheid van de verschillende oplossingsrichtingen uitgezocht. Partijen hebben bewust gekozen voor een open innovatieproces.

 

Recente berichten