In de regio Noord-Holland zijn voor zowel monumenten met en zonder een woonfunctie komende dagen nog subsidies en gratis duurzaamheidsadviezen aan te vragen.

30x gratis duurzaamheidsadvies woningen
Bent u eigenaar van een monumentale woning en heeft u de ambitie uw woning te verduurzamen? Dan kan u zich tot 21 oktober aanmelden voor een gratis duurzaamheidsadvies op maat. In de regio Zaanstreek-Waterland worden er 30 duurzaamheidsadviezen verloot. Voor meer informatie klik hier.

Subsidie €2.500 euro voor monument zonder woonfunctie
Overweegt u een energiescan uit te laten voeren voor een monument zonder woonfunctie in de Provincie Noord-Holland? Dan kunt u tot 1 november hiervoor een subsidie van €2.500 euro aanvragen bij de Provincie Noord-Holland. Deze regeling geldt ook voor haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming van monumenten zonder woonfunctie. Doel van de regeling is om haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming van monumenten zonder woonfunctie, of de voortzetting van het bestaande gebruik en de duurzaamheidstoepassingen van monumenten zonder woonfunctie, te stimuleren om leegstand van monumenten te voorkomen. Daarmee wil de provincie het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten bevorderen. Voor meer informatie klik hier.

Heeft u interesse? Dan kunt u altijd even contact met ons opnemen via info@degroenegrachten.nl.

 

Recente berichten