De Gemeente Amsterdam staat de komende jaren voor de uitdaging om 200 kilometer aan kademuren te renoveren vanwege verzakkingen en slechte staat. Kadeherstel is daarmee één van de belangrijkste projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, waarin duurzame oplossingen niet mogen ontbreken. Op dit moment wordt er 500 meter kade per jaar vervangen. Ondanks deze enorme uitdaging bieden de kaderenovaties ook duurzame kansen, zoals het halen van warmte uit de kades voor de verwarming van omliggende gebouwen. Duurzaam kadeherstel is daarom één van de icoonprojecten waaraan De Groene Grachten met onder andere de TU Delft, Waternet, Universiteit van Amsterdam en Gemeente Amsterdam samenwerkt binnen het Green Light District. In de binnenstad van Amsterdam wordt onderzocht of er energie uit de kades gehaald kan worden, om die vervolgens in te zetten voor de warmte- en koeling van panden in de buurt.

Grimburgwal als energiefabriek

De Grimburgwal is onderdeel van het Universiteitskwartier en eigendom van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is een deel van de 60 meter lange kademuur ingestort en sindsdien staat er een tijdelijke damwandconstructie. Duurzaam kadeherstel van de Grimburgwal kan daarmee als startpunt van een duurzaam energiesysteem voor de buurt fungeren. De ideale locatie voor een proeftuin rond een duurzame warmteoplossing voor de buurt in combinatie met de kade. We zijn enorm trots dat aan dit mooie project een Erfgoed Deal is toegekend.

Over de Erfgoed Deal

Hoe kunnen Amsterdamse kademuren een bijdrage leveren aan de transitieopgave met behoud van het cultuurhistorische beeld en karakter van dit UNESCO Werelderfgoed-gebied? Deze vraag wordt in dit project samengebracht met de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. Een enorme renovatie en tegelijk ook een kans. Binnenkort meer informatie over dit prachtige project!

Recente berichten