AMSTERDAM ROOFTOP SOLUTIONS

VIA HET DAK NAAR

GROENE METROPOOL VAN DE TOEKOMST

Amsterdam heeft maar liefst 12 km2 aan beschikbaar dak. Amsterdam Rooftop Solutions brengt alle duurzame kansen die er op de daken van de stad liggen, samen. Dit laten we zien in allerlei innovatieve dak-projecten, waaronder het dak van een hotel, versteende binnentuinen en twee bedrijven.

ROOFTOP IN HET KORT

ROOFTOP FESTIVAL

DE DAKKANSEN

Er zijn allerlei dakoplossingen te bedenken. Voor het gemak hebben we ze gerangschikt naar kleur. De volgende drie dakoplossingen worden onder andere toegepast in de Rooftop projecten:

GROENE DAKEN

Van sedum-dak tot een toegankelijke daktuin zoals een bloeiende lavendelweide of een compleet eetbaar dak met groenten, kruidenplanten en bomen.

GELE DAKEN

Oplossingen die gericht zijn op CO2 reductie, zoals zonnepanelen en planten die elektriciteit opwekken.

BLAUWE DAKEN

Oplossingen die gericht zijn op koeling van het gebouw en tijdelijke waterbuffering. Dit laatste als oplossing voor hevige regenval.

Foto boven: Andaz Hotel
Foto onder: Polderdak Old School

Foto boven: Polderdak Old School
Foto onder: Rooftop Festival

Foto boven: Rooftop Festival
Foto onder: Rooftop Festival

Foto boven: Rooftop Festival
Foto onder: Polderdak Old School

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

DRUK OP DE STAD

Amsterdam is een geweldige stad. Omdat het aantal inwoners blijft toenemen wordt de druk op de stad steeds groter. In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Tegelijkertijd houden we de wens om te wonen, werken, zorgen, leren, recreëren en ondernemen in een aantrekkelijke omgeving. En we willen graag meer groen, minder CO2-uitstoot en zo min mogelijk wateroverlast.

GROEN, WATER EN ZON OP HET DAK

De daken van Amsterdam spelen een belangrijke rol in de oplossing. Een investering in de daken zorgt voor een duurzame stad. Terwijl daken nu nauwelijks gebruikt worden, is het ook mogelijk om ze een specifieke functie te geven. Een groen dak bijvoorbeeld koelt het gebouw en de omgeving, en zorgt voor een stijging van de vastgoedwaarde. Het opvangen van water vermindert wateroverlast in de buurt (bijvoorbeeld het Polderdak). Zonnepanelen zorgen voor schone en lokale elektriciteit. En de combinatie van functies maakt het extra aantrekkelijk. In Amsterdam Rooftop Solutions worden al deze kansen samengebracht.

INSPIRERENDE VOORBEELDEN

Met de voorbeeldprojecten willen we laten zien wat er mogelijk is en hoe u het zelf kunt aanpakken. De eerste daken zijn al geselecteerd en op dit moment verkennen we per locatie wat we kunnen doen. En daarna wacht in Amsterdam maar liefst 12 km2 aan dakoppervlak om nuttig gebruikt te worden! Zo wordt Amsterdam via het daklandschap de metropool van de toekomst: een leefbare stad voor de Amsterdammer en een stad opgewassen tegen klimaatveranderingen.

ONDERZOEK

Wij zoeken naar de synergie tussen dakoplossingen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de effectiviteit van zonnepanelen wanneer deze worden gecombineerd met een sedum-dak? Of, wat gebeurt er als we een groen dak aanleggen onder een airconditioning op datzelfde dak? Een groen dak koelt de lucht die wordt aangezogen door de airco en hierdoor wordt waarschijnlijk het elektriciteitsgebruik van het gebouw lager. Met onze projecten proberen wij antwoorden te vinden op deze en andere vragen door monitoring en effectstudies.

Foto: Amsterdam Rooftop Solutions

Foto: Andaz Hotel

Foto: Rooftop Festival

Foto: Rooftop Festival

Meer weten over Amsterdam Rooftop Solutions?

Rooftop heeft een eigen website. Hierop vindt u alle info over het project
en over innovatieve kansen op daken.

MEER INFORMATIE

De Groene Grachten is founding partner van Amsterdam Rooftop Solutions. Wij verzorgen een deel van het project management en de communicatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Suze.

Suze Gehem
Mede-oprichter De Groene Grachten
suze@degroenegrachten.nl
+31 (0)6 19 78 64 97

FOUNDING PARTNERS ROOFTOP